Salarisadministratie


Het voeren van een salarisadministratie is een vak apart, daarom besteden wij dit uit en hebben wij gekozen voor een extern salarisbureau. Deze beschikt over uptodate software om snel in te kunnen springen op de vele wetswijzigingen welke altijd plaatsvinden op dit gebied.

Ons kantoor werkt met vaste prijzen voor vaste diensten per maand, en zo ook op het gebied van salarisadministratie, voor een vast bedrag per loonstrook (per werknemer), verzorgen wij voor u de deze administratie. Inbegrepen in deze prijs zijn de volgende diensten.

Standaard Pakket

  • Salarisspecificaties 
  • Gegevensverwerking ten behoeve van de administratie 
  • Aangifte Loonbelasting per maand of per kwartaal 
  • Betaallijst 

Verder wordt jaarlijks het aangeven van het jaarwerk naar de belastingdienst voor de cliënt verzorgd, en ontvangt de cliënt op verzoek aan het begin van het nieuwe jaar een jaarwerk met daarin de jaartotalen en de jaaropgaven voor de werknemers. 

Uitbreidingsmogelijkheden

  • Het invullen en (digitaal) versturen van de originele aangifte Loonbelasting naar de Belastingdienst 
  • Het aan- en afmelden van personeel bij evt. pensioenfondsen 
  • Het verzorgen van de arbeidsovereenkomsten 
  • Het invullen van diverse formulieren (Bijv. ziekteverzuim, jaarlijkse opgave naar pensioenfondsen etc.) 
  • Advisering bij ontslag en bij het aannemen van personeel 
  • Overige werkzaamheden waar cliënt om verzoekt

Wij zetten onze KROON ook graag op úw werk!